Prowadzimy realizacje nowo projektowanych jazów wodnych

Projekty wykonujemy w oparciu o warunki i możliwości techniczne.
Chętnie doradzamy w wyborze optymalnego rozwiązania technicznego
Dowiedz się więcej

GUMOWE ZAPORY WODNE

Projektujemy i produkujemy ruchome instalacje jazowe. Elementy jazu wykonujemy z materiałów kompozytowych - z powłok tkaninowych wykonanych z tworzyw poliamidowych, poliestrowych i aramidowych oraz z powłok gumowych - zapewniających wysoka elastyczność i odporność na warunki atmosferyczne.

Szczególną zaletą zapór gumowych jest ich odporność na eksploatację w warunkach zimowych oraz brak konieczności okresowej obsługi celem smarowania układów ruchomych. Podnoszenia zapór gumowych odbywa się poprzez napełnienie powłoki wodą lub powietrzem, dzięki czemu nie ma możliwości skażenia środowiska wodnego środkami smarnymi lub olejem hydraulicznym, stosowanymi w instalacjach zastawkowych lub klapowych z siłownikami hydraulicznymi.

Zapory gumowe posiadają wysoką wytrzymałość udarową, odporność na przymarzanie kry lodowej oraz długą żywotność.

AUTONOMICZNE ZAPORY WODNE

Konstrukcja jazowa oparta jest na typowej zaporze gumowej z powłoką kompozytową. System sterownia wyposażony został w panel fotovoltaiczny (PV), który zasila układ sterowania jazem. Instalacje tego typu mogą być stosowane w trudno dostępnych miejscach z dala od sieci energetycznych.

System może posiadać funkcję monitoringu wizyjnego oraz informacyjnego z powiadamianiem SMS o zagrożeniach powodziowych. Przykładem takiego rozwiązania jest jaz ruchomy przy Małej Elektrowni Wodnej „Krosnowice” rzeka Biała Lądecka; okolice Kłodzka – południowa Polska.

JAZY RUCHOME Z KLAPAMI KOMPOZYTOWYMI

Konstrukcja zapory składa się z siłownika hydraulicznego lub pneumatycznego oraz systemu klapowego. Siłownik klapowy wykonany jest z materiałów kompozytowych.

Klapy systemu wykonane są z wysoko wytrzymałego tworzywa poliestrowego, dzięki czemu klapy mają niska wagę oraz są odporne na przymarzanie kry lodowej.

Pierwsze instalacje tego typu pracują przy elektrowniach wodnych. Przykładem zastosowania jest zapora gumowo-klapowa z zasilaniem hydraulicznym przy Elektrowni Wodnej „Oława” rzeka Odra. Innym przykładem jest zapora gumowo-klapowa z zasilaniem pneumatycznym przy Małej Elektrowni Wodnej „Nowogrodziec” rzeka Kwisa – południowo-zachodnia Polska.

Jaz Byszki

Mała Elektrownia Wodna "Byszki" zbudowana została w 2012 roku; jest to elektrownia przyjazową z dwoma przęsłami jazowymi zaprojektowanymi w technologii gumowych zamknięć powłokowych napełnianych wodą. Nominalna wysokość piętrzenia za pomocą zamknięć powłokowych wynosi 2,4 m; maksymalne piętrzenie powłok gumowych wynosi 2,7m; szerokość światła jazowego 2 x 9 m. Planowana produkcja energii z ... Dowiedz się więcej