Tam gdzie brakuje infrastruktury energetycznej do zasilania systemów pompowych i automatyki sterującej jazami ruchomymi, konieczne są inne rozwiązania. Oferta ruchomych jazów autonomicznych skierowane jest szczególnie dla rozwiązań pracujących na rzecz melioracji wodnej, gdyż możliwe jest stosowanie tego rozwiązania w miejscach odległych i trudno dostępnych. Jazy autonomiczne z powodzeniem mogą pracować wszędzie tam, gdzie występuje konieczność częściowego zatrzymania, bądź podniesienia wód gruntowych, także na rzecz melioracji leśnych, jako zamknięcia zbiorników retencyjnych, zapewniając polepszenie warunków lęgowych siedlisk, a także wpływając pozytywnie na drzewostan leśny i środowisko naturalne.

Koncepcja jazu autonomicznego opiera się na typowej konstrukcji jazu powłokowego, bądź klapowo-powłokowego. Napełnianie powłoki jazowej może odbywać się za pomocą wody lub powietrza. System sterowania napełnianiem i opróżnianiem jazu jest zasilany systemem fotowoltaicznym i/lub siłownią wiatrową.

Przykładem takiego rozwiązania jest budowla piętrząca – jaz ruchomy typu powłokowego napełniany wodą, produkcji firmy AQUA-Tech, pracujący na rzecz Małej Elektrowni Wodnej „Krosnowice” rz. Biała Lądecka, oddany do użytku na początku 2015 r.

System sterownia jazem powłokowym jest zasilany energią solarną. W instalacji sterującej zastosowane zostały dwa panele fotowoltaiczne o mocy całkowitej 2x250W, wraz z baterią kumulatorową, z napięciem roboczym 24 V. System sond hydrodynamicznych wskazuje pożądany poziom piętrzenia jazu powłokowego. Zespół pompowy zasilany jest z baterii akumulatorowej i panela fotowoltaicznego, zapewniającego energię elektryczną konieczną do napełnienia i utrzymywania jazu powłokowego na zadanym poziomie piętrzenia. W przypadku nadmiernego podniesienia się poziomu wody w rzece, otwarty zostaje zawór hydrodynamiczny powodując opróżnienie powłoki jazowej i pełne otwarcie światła jazowego. Po przejściu wysokich wód i opadnięciu poziomu wody do poziomu pożądanego, zespół pompowy zostaje ponownie uruchomiony (dzięki baterii akumulatorowej) napełniając jaz powłokowy do zadanej wysokości i utrzymując wskazany poziom piętrzenia.

Wyżej opisane rozwiązanie może zostać wyposażone w panel komunikacji zewnętrznej oparty na transmisji danych na bazie sieci GSM. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest zdalne sterowanie i zmiana zadanych parametrów wysokości piętrzenia jazu ruchomego, np. okresowo możemy opuścić jaz częściowo lub całkowicie, a w odpowiednim momencie spowodować jego napełnienie i utrzymanie poziomu piętrzenia w zakresie od zera do piętrzenia maksymalnego wskazanego w dokumentacji technicznej. Taki model techniczny pozwala na bezpośredni monitoring wizyjny i podgląd jazu w czasie rzeczywistym, szczególnie w miejscach gdzie utrudnione jest dotarcie do instalacji jazowej.