W ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: POIR.01.02.00-00-0251/16, na zlecenie AQUA-Tech – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL zakończył prace projektowe pierwszego z serii generatora synchronicznego (PMSG) o mocy 45 KVA. Generator jest dedykowany dla obiektów małej energetyki wodnej. Maszyna charakteryzuje się niską prędkością obrotową – 430 obr/min., oraz wysoką sprawnością – 96 % w szerokim zakresie uzyskiwanej mocy (27-45 kVA).

Generatory synchroniczne w odróżnieniu od obecnie stosowanych generatorów asynchronicznych, zapewniają ciągłą produkcję energii elektrycznej nawet przy małej ilości wody przepływającej przez turbinę wodną. Ponadto dzięki niskiej prędkości obrotowej generatora synchronicznego możemy bezpośrednio połączyć turbinę wodną z generatorem PMSG rezygnując z przekładni które obniżają sprawność hydrozespołu oraz ulegają częstym awariom.
Już wkrótce pierwsza maszyna zostanie poddana fizycznym testom stanowiskowym, po czym zostanie zainstalowana testowo na pokazowym obiekcie MEW.