W dniach 13-15 października 2021 r. nasza firma będzie miała okazję prezentacji efektów projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój POIR.01.02.00-00-0251, na konferencji HYDROFORUM 2021.

Jest to dziesiąte spotkanie z cyklu Polskich Konferencji Hydroenergetycznych, organizowanych od roku 2011. Od roku 2019 konferencje funkcjonują pod nazwą renomowanego cyklu konferencji naukowo-technicznych organizowanych w latach 1973- 2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN [IMP PAN] i obejmujących swoim zasięgiem tematykę maszyn i urządzeń hydraulicznych z wyraźnym naciskiem na energetykę wodną.

Konferencje HYDROFORUM w odnowionej formule stanowią przede wszystkim platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w Europie w świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym, można więc uczestniczyć w wydarzeniu za pośrednictwem sieci internetowej.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!