Cykl budowy małej elektrowni wodnej jest dość krótki w porównaniu do czasu uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień. Jak pokazują dotychczas realizowane przez mnie projekty, faza uzgodnień i uzyskanie pozwolenia budowlanego to okres średni wynoszący od 3-5 lat, dlatego już na wczesnym etapie pomysłu, warto przemyśleć i odpowiednio sporządzić właściwą oncepcję małej elektrowni wodnej.

W późniejszej fazie, dokument taki będzie przywoływany w kolejnych pozwoleniach i uzgodnieniach, a zmiany koncepcji mogą okazać się niemożliwe lub długotrwałe. Często zmiany takie na etapie późniejszym, nie są możliwe nawet jeśli okazuje się, że dla optymalnego wykorzystania źródła odnawialnego, właściwe byłoby zastosowanie technologii odmiennej do już sporządzonej w koncepcji.

Koncepcja budowy – projekt, jest dokumentem w którym warto zastanowić się nad wyborem właściwej technologii. W dokumencie tym, zazwyczaj określa się główne parametry hydrotechniczne takie jak:

  • typ elektrowni (przyjazowa, derywacyjna),
  • typ jazu (stały z przelewami bez zamknięć lub ruchomy wyposażony w zamknięcia np. powłokowe, klapowe, zastawkowe),
  • typ zastosowanych turbin (Kaplana, Francisa, Peltona, Archimedesa),
  • typ generatora prądu (synchroniczny, asynchroniczny)
    rodzaj przekładni.

Dzisiaj w Polsce mamy do dyspozycji szereg urządzeń oferowanych przez rodzime firmy specjalizujące się i dostarczające wyposażenie dla tego typu projektów i w większości przypadków bardzo łatwo jest uzyskać informacje techniczne dla sporządzenia koncepcji. Są to m.in. krzywe przypływów turbin, które służą dla właściwej oceny możliwości wykorzystania zasobów wody wynikających z danych hydrologicznych cieku, a także informacje techniczne pozostałych urządzeń elektrowni takich jak generatory i zamknięcia jazowe.