We wrześniu rozpoczęły się prace przy nowej inwestycji. Mała Elektrownia Wodna DOBROSZÓW zlokalizowana jest w dolnym odcinku rzeki Bóbr w km 50+140. Planowana moc obiektu wyniesie 900 kVA. Dla ujęcia wody do elektrowni obiekt będzie wyposażony w 3-przęsłowy hydrauliczny ruchomy jaz powłokowy produkcji AQUA-Tech; każde przęsło jazowe będzie miało szerokość 20 m; wysokość piętrzenia powłok jazowych wyniesie 3,20 m. Planowane uruchomienie obiektu – jesień 2021 r.