31 grudnia 2018 roku miał miejsce odbiór techniczny instalacji jazowej ujęcia wody chłodzącej bloki energetyczne w Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zainstalowane zamknięcia powłokowe pracują w systemie 3-przęsłowym, każde o szerokości 20 m. Jazy powłokowe mają możliwość piętrzenia rzeki do wysokości H=2,60 [m], zachowując normalny poziom piętrzenia (NPP) dla optymalnej pracy ujęcia wody rzecznej do systemów chłodzących elektrowni konwencjonalnej.

Przy niskich stanach wody w rzece, jazy powłokowe są napełniane, za pomocą systemu pompowego, wodą pobieraną z rzeki. Każde przęsło jazowe może być podnoszone indywidualnie. Dzięki temu, zachowana została możliwość utrzymania kanału żeglugowego nawet przy niskich stanach rzeki Narew. Medium robocze jakim jest woda rzeczna do napełniania segmentów jazowych jest wysoce bezpieczne i nie wprowadza jakichkolwiek zanieczyszczeń do ekosystemu.

W instalacji jazowej EEO po raz pierwszy w Polsce zastosowane zostało innowacyjne rozwiązanie ruchomych przyczółków klapowych. Przyczółki jazowe otwierają się i zamykają wraz z podnoszącym się i zamykającym jazem powłokowym. Rozwiązanie to pozwala otwierać całą szerokość rzeki dla przepływów wysokich nie wprowadzając grodzy w świetle jazowym. Rozwiązanie to zapewnia wysokie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Podczas podniesionych segmentów jazowych, pomiędzy ruchomymi przyczółkami znajdują się przepusty zapewniające swobodny przepływ dla ryb.