Po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień i pozwolenia budowlanego, Inwestor powinien dokonać właściwego doboru wyposażenia elektrowni wodnej mając na uwadze optymalizowanie wykorzystania źródła OZE. Znaczące są tutaj możliwości zabudowy urządzeń wynikające z uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ), środowiskiem ekologicznym a także warunki stawiane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w ramach gospodarowania zasobami wodnymi. Dane te są szczególnie ważne dla właściwego doboru turbin, tak ażeby możliwa była praca turbozespołu od przepływów niskich – do przepływów wysokich. Istotne są tu również warunki atmosferyczne panujące w obrębie elektrowni w okresach zimowych. Parametr ten ważny jest przy wyborze optymalnego zamknięcia jazowego.

Obecnie stosowane, nowoczesne rozwiązania jazów kompozytowych, wyposażone w gumowe zamknięcia powłokowe pozwalają bez obsługowo eksploatować jazy w okresie zimowym bez konieczności drogiej konserwacji, jak to się dzieje w przypadku typowych zastawek stalowych, ponadto nawet podczas zamarzania rzeki nie występuje niebezpieczeństwo przymarzania kry lodowej do powierzchni zamkniętego jazu powłokowego. Tym samym mamy możliwość samoczynnego otwarcia jazu w każdym momencie, szczególnie podczas nagłej odwilży i przyborów wiosennych. Uzupełniając całość w sprawnie działający układ automatyki sterującej pracą turbozespołów oraz jazem, otrzymujemy system urządzeń pracujący samoczynnie, produkujący energię elektryczną w sposób ciągły bez konieczności całodobowego nadzoru ze strony obsługi. Całość pracy może być monitorowana drogą radiową. Krótkoterminowo, pracownik dozorujący elektrownię, kontroluje pracę urządzeń dokonując stosownych konserwacji przekładni turbozespołów lub pojawia się po wezwaniu sytemu radiowego monitoringu informującego o sytuacji awaryjnej bądź o zagrożeniu eksploatacyjnym.