2 czerwca 2022 r. odbyła się kolejna edycja jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Polsce. Międzynarodowe Forum Gospodarcze to unikatowe wydarzenie naukowo-biznesowe. Odbywa się cyklicznie, dlatego licznie przyciąga przedstawicieli samorządów, nauki czy biznesu. Pojawiają się na nim także Ambasadorzy, przedstawiciele wielu organizacji oraz media. Forum jest odpowiedzią na potrzebę sprawnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wydarzenie obejmuje dyskusje panelowe z udziałem ekspertów.

W obecnej edycji, podczas sesji „Zrównoważony rozwój gospodarki a ekologia” jednym z prelegentów był Prezes AQUA-Tech, Andrzej Polniak. Jednocześnie była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych i podjęcia współpracy na styku nauki i biznesu. O wyjątkowości wydarzenia świadczy sama jego formuła – Międzynarodowe Forum Gospodarcze w doskonały sposób łączy konferencję merytoryczną z szeroką ofertą spotkań biznesowych, a swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja szukaniu sposobów na rozwiązywanie problemów wspólnych dla wielu branż. Konferencja wyznacza nowe kierunki rozwoju i wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

Przedsiębiorstwo AQUA-Tech zostało wyróżnione ogólnopolską nagrodą gospodarczą EKO INNOWATOR 2022 za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju ekologicznego, za wprowadzanie zmian i rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz za działania promocyjne mające na celu zmianę świadomości społecznej. W imieniu AQUA-Tech, podczas gali wydarzenia, nagrodę odebrał Dyrektor Handlowy – Jan Krella.

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w Wydarzeniu!